Виртуално обучение на водачи на МПС

 


Kабинети за обучение на водачи на МПС

Демо VirtualTest
    Деца и ученици


    Възпитанието и обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище има за цел да възпита у подрастващите транспортна култура и да формира умения да се опазят живи на пътя. Постигането на тази цел с традиционните методи, средства и организационни форми на дидактиката е невъзможно.
   Тук ще намерите всичко необходимо за учители, деца и ученици ако решите, че преподаването на БДП не води до постигане на горната цел.
     Тук всеки учител може да сподели опит да зададе въпрос и да получи отговор.

Скъпи ученици, желаете ли да проверите знанията си или да се състезавате с вашите приятели?

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Водачи на МПС


     Подготовката на водачи на моторни превозни средства за различните категории има   за цел да възпита умения у бъдещите водачи да управляват превозното средство безопасно за себе си и останалите участници в движението.
    Тук преподаватели (инструктори), подготвящи водачи на моторни превозни и техните обучаеми ще намерят всичко необходимо за организацията на ефективно и резултатно обучение.
    Тук може да проведете теоретично обучение в средата на Интернет от дома или Вашето работно място.
    Тук в реално време може да решавате тестове по безопасност на движението по пътищата и да положите теоретичния изпит.

Желаете ли да проверите знанията си по теория за различните категории?


ЗАПОВЯДАЙТЕ!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Софтуер

    Предлаганият софтуер позволява да създадете във Вашата учебна форма по-добри условия за теоретично обучение, да провеждате теоретичния изпит за различните категории кандидати за водачи на МПС и да документирате обучението на всеки курсист.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Дидакта Консулт
НАППК

VIP-M Consult